Pilte kala- ja vähikasvandustest

AquaMyk'i forellibassinid
Härjanurme turismikompleks
Härjanurme kaubakala basseinid
Härjanurme karpkalatiik
Härjanurme kalakasvandus
Härjanurme kalakasvandus
Karilatsi kalakasvandus
Karilatsi kalakasvandus
Karilatsi kalakasvandus
Karilatsi kalakasvandus
Karilatsikalakasvandus
Karilatsi kalakasvandus
Karilatsi kalakasvandus
Põlula Kalakasvatuskeskus
Põlula kalakasvatuskeskus
AS Poseidon Foods sumbakasvandus Salmistus
Aravuse forellikasvandus
Õngu Noorkalakasvandus
Beetela OÜ kalakasvandus Kalmes
Beetela OÜ kalakasvandus Kalmes
Pähkla vähi- ja kalakasvandus
Pähkla kala- ja vähikasvandus
Simuna Ivaxi Nõmmeveski kalakasvandus
Simuna Ivaxi Äntu kalakasvandus
Simuna Ivaxi Äntu kalakasvandus
Vagula kalamajand 2005.aastal
OÜ TP Invest vähikasvandus Aru talus
 
 
Made by Blueprojects