Uudised

Vesiviljeluse tootmisega seotud investeeringute taotlusvoor avatakse 15.12.2021

Esmaspäev, 22. november 2021

Vesiviljelejatel on võimalik taotleda toetust EMKF meetmest 2.2.1 “Tootmisega seotud investeeringud vesiviljelusse”.

Taotluste vastuvõtt toimub e-PRIA-s ajavahemikul 15.-22.12.2021. 

Vaata lähemalt https://www.pria.ee/infokeskus/toetuste-ajakava 

Meetme määrusega saate tutvuda https://www.riigiteataja.ee/akt/119062020028?leiaKehtiv 

 

Küsimuste korral palun pöörduda Ants Kikase (GSM +372 5047721) poole või otse PRIA-sse.

 
Made by Blueprojects