Üldkoosolekud

 

 

Kuupäev  Korraldaja ja koht Valiti 
juhatuse
esimees
Teema Liikmete arv
13.07.
1989
Asutamiskongress Väike-Maarjas

Mart Kangur

Soome kalakasvatus. Geneetika rakendusvõimalused kalakasvatuses

70 füüs.liiget, 18 jur. liiget

 22.11.
1990

Kirovi-nim. kolh. (Pringi, Harjumaa)   Kalahaigused, eeskätt lõhilaste haigused 81 füüs.liiget, 19 jur. liiget
11.07.
1991
Roosna-Alliku kalamajand (Saunametsa, Järvamaa)   Kalakasvatuse statistika aruande vorm  
 27.08.
1992
Kalatalu Härjanurmes (Koseveski, Jõgevamaa)   Kalakasvandused uutes majandustingimustes  
10.12.
1992
Ilmatsalu kalamajand (Tartumaa) Mare
Puhk
Põlula KM küsimus.  Erireþiim kalakasvandustele  
15.07.
1993     
Mõdriku kalamajand (Lääne-Virumaa)   Põlula küsimus.  Lõhe ja meriforelli taastootmine  
08.07.
1994
Kuldre kalakasvandus (Saarjärve, Põlvamaa)   Kalakasvanduste tegevus. Veeseadus kalakasvatuses  
13.07.
1995
Põlula Kalakasvatuskeskus   (L.-Virumaa) Helmut
Auksmann
100 aastat Põlulat ja Uue-Antslat. Soome kalakasvatus- kalakasvatusseadmete ja söötade tootmine.  
05.07.
1996     
Kuldre kalakasvandus (Uhtjärve,Võrumaa)    Lõuna-Eesti kalakasvatuse seisund ja tulevik  
17-18.07.
1997
Ilmatsalu kalamajand (Tartumaa) Ene
Saadre
Veekasutuse probleemid. Omandi- ja maareform.  Kalakasvatus aastail 1996-1997. Kalavarude taastootmine.

53 füüsil. liiget

30-31.07.
1998  
Õngu Noorkalakasvandus (Pihla talu, Hiiumaa)   Meriforelli, merisiia ja koha varude suurendamise vajadused ning võimalused

56 füüsil. liiget

22-23.07.
1999
Kalatalu Härjanurmes (Jõgevamaa) Aarne
Liiv
Kalavarude seisund ja suurendamise võimalused sisevetes. 60 füüsil.liiget
13.-14.07.
2000
Simuna Ivax               (Käruveski, Lääne-Virumaa)   Väikekalakasvatus – perspektiiv, eesmärk, kasvatatavad liigid, nende bioloogia, kasvatustehnoloogiad, tiigid, söödad ja tasuvus 67 füüsil.liiget
12.-13.07.
2001
Salmistu (Harjumaa)   Vikerforellihaigused ja parasiidid ning nende kaasaegsed tõrje- ja ravimeetodid 85 füüsil.liiget
20.09.
2002
Roosna-Alliku kalamajand (Järvamaa) Sivar
Irval
Taastootmise programmi (2002-2010) tutvustus. Kalakasvatus PM haldusalas. Prantsuse forellisöödad. 91 füüsil.liiget, 5 jur.liiget
11.-12.07.
2003
Vagula kalamajand (Sõmerpalu, Võrumaa)   Kalakasvatuse statistika. RAK-i meetmete rakendamine. Kalahaiguste tauditõrje - eeskirjad, käitumine haiguspuhangute korral 81 füüsil.liiget, 5 jur. liiget
30. 07.
2004
Triton PR AS    (Rõngu, Valgamaa)   Kalakasvatajate koolitus europrojektist. 78 füüsil.liiget, 5 jur. liiget
29.07.
2005
EPMÜ VLI, R. Kalda Carpio (Tartu, Haaslava, Tartumaa) Aarne
Liiv
Kalanduspoliitika suundumused EL-s ja Eestis.

69 füüsil.liiget, 4 jur. liiget

25.08.
2006

OÜ Kalake                     (Jõgisoo, Harjumaa)

  EKL osalusest Eesti kalanduspoliitika kujundamisel. Karpkala haigustest. Eesti kalandusstrateegia, toetused, hetkeseis, perspektiivid 68 füüsil.liiget, 4 jur.liiget
02.11.   2007 EPMÜ VL, EKL juhatus (Kure Turismitalu, Tartumaa)   Vähikatk ja vähikasvatusest Eestis. Suletud süsteemiga forellikasvandus. Veeseadusega kaasnevatest probleemidest. Eurotoetused kalakasvatuses 57 füüsil.liiget, 7 jur.liiget
24.10. 2008 OÜ    Simuna Ivax ja EKL juhatus (Väike-Maarja Õppekeskus, L-Virumaa) Sivar    Irval

Vesiviljeluse investeeringutoetuse meetme (2.1) valmimine ja kasutamine (PM).    EKL-i juhatuse töö meetme välja töötamisel.    

56 füüsil.liiget, 7 jur.liiget

 

14.08. 2009

Störfisch OÜ ja EKL juhatus (Toila SPA, Ida-Virumaa)    EKL 20.aastapäeva tähistamine 36 füüsil.liiget, 13 jur.liiget

01.10. 2010

EKL juhatus (Nelijärve Puhkekeskus, Harjumaa)    EKL Põhikirja muutmine. "Värske Kala" projekt 33 füüsil.liiget 12 jur.liiget

10.06. 2011

EKL juhatus (Aravete keskus, Järvamaa) Riina Kalda Saastetasud kalakasvatuses. "Värske Kala" projekt. 33 füüsil.liiget 11 jur.liiget   
15.06. 2012 EKL juhatus        (Mokko Maahotell, Jõgevamaa)   Ettekanded vesiviljeluse valdkonna seadustest, veekasutusest, saastetasudest ning statistikast. EKL nime muutmine Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liiduks 27füüsil.liiget    12 jur.liiget
28.06.
2013
EKVL juhatus
(Kalatalu Härjanurmes, Jõgevamaa)
  Ettekanded veeseaduse muudatustest, vesiviljeluse arengu prioriteedid uuel eelarveperioodil, koostöö vajalikkus ja võimalused 21 füüsil. liiget,
20 jur. liiget

29.08. 2014

EKVL juhatus
(Kalatalu Härjanurmes, Jõgevamaa)
Riina Kalda Hetkeolukord ja vesiviljeluse arengu prioriteedid rahastusperioodil  2014-2020 (PM). Uue kalakasvatusliku käsiraamatu tutvustus 19 füüsil. liiget, 24 jur.liiget
04.09. 2015 EKVL juhatus (RMK Põlula kalakasvatusosakond, Lääne-Virumaa)   Hetkeolukord ja vesiviljeluse arengu prioriteedid rahastusperioodil 2014-2020. Karpkala söötmise kogemustest elus- ja kunstsöödal 21  füüsil. liiget,                23 jur. liiget

25.11.

2016

EKVL juhatus (RMK Põlula kalakasv atusosakond, Lääne-Virumaa) Martin Liiv EKVL uue juhatuse valimine. Kalanduse teabekeskuse tegevusest. Veeseaduse eelnõu ja sellega seoduv 21 füüsil. liiget, 34 juriidilist liiget

26.01.

2018

EKVL juhatus (Kalatalu Härjanurmes, Jõgevamaa)   EKVL juhatuse, majandusaasta ja revisjonikomisjoni aruanded. Ülevaade Ecofarmi ja Kalanduse teabekeskuse tegevusest, vähkide ja sägade katseprgrammide tutvustus ning MEM tegevus vesiviljeluse arengu toetamiseks. 19 füüsilist liiget, 27juriidilist liiget

 

 
Made by Blueprojects