Seminarid, õppepäevad, nõupidamised ja ekskursioonid

 


 AASTA  KOHT  TEEMA
 1990 Pärnu Vesi ja kalakasvatus
 1990 Leningrad "Inrybprom 90" näituse külastamine
 1991 Ilmatsalu Omandireform, ettevõtlus ja maksud
 1992 Võsu Vikerforelli söötade probleemid, veeseadusandlus
 1993 Ilmatsalu Kalakasvatus ja kalavarude taastootmine Rootsis ning Leedus
 1993 Saaremaa Ewose söödad,  Saaremaa kalakasvanduste  külastamine
 1994 Tallinn Asjaõigusseadus
 1995 Ilmatsalu Sisevete kalavarude taastoomine
 1995 Pajusti Fleksibakterioos
 1995 Ilmatsalu, Lohusalu, Soome Eesti kalakasvatus - tänapäev ja tulevik (Kuopio Ülikooli poolt korraldatud ja rahastatud kursus)
 1996 Ilmatsalu Äriseadustik ja selle rakendamine
 1996 Põlula Kalatervisepäevad - I
 1996 Norra Õppereis Norra kalakasvandustesse ja tutvumine Norra Kalakasvatajate Liidu tööga
 1997 Põlula Uue põhikirja projekti arutelu
 1997 Tartu Kalakasvatus Saksamaal
 1997 Põlula Kalatervise päevad - II
 1998 Tartu Kalavarude taastootmine - tulemused, vajadused ja võimalused
 1999 Põlula Kalatervisepäevad - III
 1999 Tartu Euroopa Liidu Maaelu Arengu Programm SAPARD
 2000 Härjanurme Vähikasvatuse õppepäev
 2001 Jäneda Vähikasvatusseminar (Eesti- Soome ühisprojekt INTERREG)
 2002 Sagadi Kalade kindlustamine, riiklikud toetused ja hügieeninõuded kasvatamisel ning käitlemisel
 2003 Aravuse Juhatuse kohtumine Riigikogu Maaelukomisjoniga
 2003 Haljala Juhatuse kohtumine Riigikogu uue Maaelukomisjoniga
 2004 Nelijärve Kalasöödad, söötmissüsteemid, söödamaterjalid, kalahaigused ning hapniku- ja filtratsioonisüsteemid (lektorid Taanist ja Soomest)
 2006 Tartu Kalatervise alane kursus - uued tehnoloogiad vaktsioneerimises
 2006 Väike-Maarja Vesiviljeluse investeerimistoetus, hetkeseis, perspektiivid. EL regulatsioonist kalakasvatuses. Uued tehnoloogiad kalakasvatuses
10.11. 2010 Tallinn  Vesiviljeluse seminar. Põhiteemad: 1) Forellikasvatusega seotud uurimis- ja aretustööd Soomes. 2) Värske kala brändid ja kvaliteediindikaatorid
nov.  2010 Shotimaa  Koolitusreis Shotimaa forelli- ja lõhekasvandustesse

17.-18.apr.  2015

 Saaremaa Vähikasvatajate teabepäev. Põhiteemad: 1) Ülevaade jõevähi varudest, geneetilisest struktuurist ja morf. näitajatest  2) Geosünteetiliste materjalide kasutamine tiikide ehitamisel. 3) Ülevaade Eesti vähikasvatusest. 4) Saaremaa vähikasvanduste külastamine
     

 

 
Made by Blueprojects