Vesiviljeluse innivatsiooniosaku toetus avaneb 27.11.2019

Kolmapäev, 30. oktoober 2019

PRIA alustab 27.11.2019 taotluste vastuvõttu EMKF meetmes 2.1.1. Vesiviljeluse innovatsiooniosaku toetus.  Taotlusvoor lõpeb 04.12.2019.

Meetme eesmärgiks on toetada tööhõive edendamist keskkonnasäästliku, ressursitõhusa, uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistel põhineva vesiviljeluse toetamise kaudu. Toetuse erieesmärk on tehnoloogilise arengu, innovatsiooni, sealhulgas energiatõhususe suurendamise ja teadmiste edasiandmise tõhustamise toetamine.
 
Meetmega sh taotluste esitamisega seotud info on esitatud PRIA koduleheküljel:  http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kalandus/vesiviljeluseosak_2019/#vastuvott 

tagasi
 
Made by Blueprojects