Kalandusnõukogu istung

Reede, 21. september 2018

06. augustil 2018 toimus Kalandusnõukogu istung, mille päevakord:

1.     Püügivõimaluste jaotuse süsteemi analüüsi tutvustus

Ain Soome, Maaeluministeerium

 

2.     Euroopa Komisjoni ettepaneku tutvustus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi eelnõu kohta aastateks 2021-2027

Juhani Papp, Maaeluministeerium

 

3. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi tutvustus, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjate vahelistes suhetes esinevaid ebaausaid kauplemistavasid

Kaie Laaneväli, Maaeluministeerium

tagasi
 
Made by Blueprojects