Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus (EMKF meede 4.4.4) 2017

Teisipäev, 23. jaanuar 2018

Euroopa Merendus-ja Kalandusfondi 2014-2020 (EMKF) meetme „Kalapüügi- ja vesiviljelustoodete töötlemise energia- ja ressursisäästlikumaks muutmise toetus https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017005" eesmärgiks on toetada kala käitlemisettevõttete, mis aitavad säästa energiat või vähendada, mõju keskkonnale, sealhulgas investeeringuid jäätmete töötlemisse.
Toetust rahastatakse  75% ulatuses Euroopa Liidu eelarvest ja 25% on Eesti kaasrahastus. Meetme eelarve 2017. aastaks on 9 000 000 eurot.
PRIA võtab taotlusi vastu alates 11. detsembrist 2017 kuni 31. jaanuarini 2018.


tagasi
 
Made by Blueprojects