EMKF Eesti rakenduskava seirekomisjoni istung

Reede, 21. september 2018

23. mail 2018 Maaeluministeeriumis

 

Seirekomisjoni istungi päevakord:

1. Sissejuhatus ja päevakava tutvustamine

2. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020 seirearuande tutvustamine ja kinnitamine

3. Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 2014-2020  rakendamise hetkeseis

4. EMKF teavitustegevused

5. Hindamistegevused 2018. aastal

6. Väikesemahulise rannapüügi tegevuskava (rakendamise hetkeseis)

7. EL plastikustrateegia tutvustus (DG MARE)

8. Muud küsimused

 

EKVL poolt osales istungil  seirekomisjoni  liige Ants Kikas

 

tagasi
 
Made by Blueprojects